MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Gia Minh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 432390

Tên bưu cục: Gia Minh

Điện thoại: 08915817186

Địa chỉ: Thôn Trà Đính, Xã Gia Minh Gia Minh Gia Viễn Ninh Bình

Xem chi tiết>>