MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Gia Sơn

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 432720

Tên bưu cục: Gia Sơn

Điện thoại: 0968043506

Địa chỉ: Thôn Đông Minh, Xã Gia Sơn Gia Sơn Nho Quan Ninh Bình

Xem chi tiết>>