MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Gia Thịnh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 432380

Tên bưu cục: Gia Thịnh

Điện thoại: 0979585582

Địa chỉ: Thôn Liên Huy, Xã Gia Thịnh Gia Thịnh Gia Viễn Ninh Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 432385

Tên bưu cục: Xã Gia Thịnh

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Liên Huy, Xã Gia Thịnh Gia Thịnh Gia Viễn Ninh Bình

Xem chi tiết>>