MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Gia Xuyên

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Gia Xuyên, Gia Lộc, Hải Dương là Mã bưu chính 17544, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Gia Xuyên, Gia Lộc, Hải Dương.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Gia Xuyên, Gia Lộc, Hải Dương là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Gia Xuyên, Gia Lộc, Hải Dương là 17544.

2. Mã bưu chính 17544 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 17544 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Gia Xuyên Gia Lộc, Hải Dương.

Ngoài ra, Mã bưu chính 17544 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Gia Xuyên, Gia Lộc, Hải Dương.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Gia Xuyên, Gia Lộc, Hải Dương

Mã bưu chính Phường xã Gia Xuyên, Gia Lộc, Hải Dương có 5 số là 17544, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Gia Xuyên, Gia Lộc, Hải Dương

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Gia Xuyên, Gia Lộc, Hải Dương, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Gia Xuyên, Gia Lộc, Hải Dương sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 175440

Tên bưu cục: Gia Xuyên

Điện thoại: 01259236487

Địa chỉ: Khu Trung Tâm Xã, Xã Gia Xuyên Gia Xuyên Gia Lộc Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 175441

Tên bưu cục: Gia Xuyên 4

Điện thoại: 711379

Địa chỉ: Thôn Tranh Đấu, Xã Gia Xuyên Gia Xuyên Gia Lộc Hải Dương

Xem chi tiết>>