MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Giang Biên

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 126000

Tên bưu cục: Giang Biên

Điện thoại: 8773917

Địa chỉ: Tổ 1, Phường Giang Biên Giang Biên Long Biên Hà Nội

Xem chi tiết>>