MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Giang Tiên

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 254150

Tên bưu cục: Giang Tiên

Điện thoại: 02083877100

Địa chỉ: Khu phố Giang Tiên, Thị Trấn Giang Tiên Giang Tiên Phú Lương Thái Nguyên

Xem chi tiết>>