MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Giao Châu

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 427870

Tên bưu cục: Giao Châu

Điện thoại: 0946298440

Địa chỉ: Thôn Sa Châu, Xã Giao Châu Giao Châu Giao Thuỷ Nam Định

Xem chi tiết>>