MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Giao Thanh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 428030

Tên bưu cục: Giao Thanh

Điện thoại: 02283741101

Địa chỉ: Thôn Thanh Tân, Xã Giao Thanh Giao Thanh Giao Thuỷ Nam Định

Xem chi tiết>>