MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Giáp Sơn

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 233111

Tên bưu cục: Giáp Sơn

Điện thoại: 02043682002

Địa chỉ: Thôn Hạ Long, Xã Giáp Sơn Giáp Sơn Lục Ngạn Bắc Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 233110

Tên bưu cục: Phố Lim

Điện thoại: 02043891511

Địa chỉ: Thôn Lim, Xã Giáp Sơn Giáp Sơn Lục Ngạn Bắc Giang

Xem chi tiết>>