MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Giếng Đáy

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 201820

Tên bưu cục: BCP Kênh Đồng

Điện thoại: 0911680076

Địa chỉ: Tổ 1a, Khu 3b, Phường Giếng Đáy Giếng Đáy Hạ Long Quảng Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 202620

Tên bưu cục: Kênh Đồng

Điện thoại: 02033845272

Địa chỉ: Tổ 1a, Khu 3b, Phường Giếng Đáy Giếng Đáy Hạ Long Quảng Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 202730

Tên bưu cục: Khu công nghiệp Cái Lân

Điện thoại:

Địa chỉ: Tổ 8, Khu 1b, Phường Giếng Đáy Giếng Đáy Hạ Long Quảng Ninh

Xem chi tiết>>