MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Giồng Trôm

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Giồng Trôm, Giồng Trôm, Bến Tre là Mã bưu chính 93260, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Giồng Trôm, Giồng Trôm, Bến Tre.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Giồng Trôm, Giồng Trôm, Bến Tre là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Giồng Trôm, Giồng Trôm, Bến Tre là 93260.

2. Mã bưu chính 93260 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 93260 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Giồng Trôm Giồng Trôm, Bến Tre.

Ngoài ra, Mã bưu chính 93260 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Giồng Trôm, Giồng Trôm, Bến Tre.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Giồng Trôm, Giồng Trôm, Bến Tre

Mã bưu chính Phường xã Giồng Trôm, Giồng Trôm, Bến Tre có 5 số là 93260, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Giồng Trôm, Giồng Trôm, Bến Tre

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Giồng Trôm, Giồng Trôm, Bến Tre, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Giồng Trôm, Giồng Trôm, Bến Tre sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 932600

Tên bưu cục: Giồng Trôm

Điện thoại: 02753861055

Địa chỉ: Khu phố 1, Thị Trấn Giồng Trôm Giồng Trôm Giồng Trôm Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 932720

Tên bưu cục: Giồng Trôm

Điện thoại: 02753861360

Địa chỉ: Khu phố 1, Thị Trấn Giồng Trôm Giồng Trôm Giồng Trôm Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 932740

Tên bưu cục: Giồng Trôm

Điện thoại: 02753861360

Địa chỉ: Khu phố 1, Thị Trấn Giồng Trôm Giồng Trôm Giồng Trôm Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 932606

Tên bưu cục: Thị Trấn

Điện thoại: 861051

Địa chỉ: Ấp 6, Thị Trấn Giồng Trôm Giồng Trôm Giồng Trôm Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 932607

Tên bưu cục: Thị trấn 1

Điện thoại: 861456

Địa chỉ: Ấp 6, Thị Trấn Giồng Trôm Giồng Trôm Giồng Trôm Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 932608

Tên bưu cục: Thị Trấn 2

Điện thoại: 641144

Địa chỉ: Khu phố 3, Thị Trấn Giồng Trôm Giồng Trôm Giồng Trôm Bến Tre

Xem chi tiết>>