MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Gôi

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 424200

Tên bưu cục: Vụ Bản

Điện thoại: 02283820101

Địa chỉ: Sô´80A, Đường Non Côi, Thị Trấn Gôi Gôi Vụ Bản Nam Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 424210

Tên bưu cục: Vụ Bản

Điện thoại: 820003

Địa chỉ: Đường Lương Thế Vinh, Thị Trấn Gôi Gôi Vụ Bản Nam Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 424230

Tên bưu cục: Vụ Bản

Điện thoại: 02283820101

Địa chỉ: Sô´80A, Đường Non Côi, Thị Trấn Gôi Gôi Vụ Bản Nam Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 424320

Tên bưu cục: Vụ Bản

Điện thoại: 02283820101

Địa chỉ: Sô´80A, Đường Non Côi, Thị Trấn Gôi Gôi Vụ Bản Nam Định

Xem chi tiết>>