MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Hạ Đình

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 120320

Tên bưu cục: Hạ Đình

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´36 tổ 40, Đường Khương Đình, Phường Hạ Đình Hạ Đình Thanh Xuân Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 120319

Tên bưu cục: Hạ Đình 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´54 tổ 21, Đường Khương Đình, Phường Hạ Đình Hạ Đình Thanh Xuân Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 120321

Tên bưu cục: Hạ Đình 3

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´14, Ngõ 376, Đường Khương Đình, Phường Hạ Đình Hạ Đình Thanh Xuân Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 120316

Tên bưu cục: Khương Đình 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´117, Đường Khương Đình, Phường Hạ Đình Hạ Đình Thanh Xuân Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 120317

Tên bưu cục: Khương Đình 3

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´442, Đường Khương Đình, Phường Hạ Đình Hạ Đình Thanh Xuân Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 120318

Tên bưu cục: Khương Đình 4

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´208, Đường Khương Đình, Phường Hạ Đình Hạ Đình Thanh Xuân Hà Nội

Xem chi tiết>>