MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Hà Lầm

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 201490

Tên bưu cục: BCP Hà Lầm

Điện thoại: 01238650888

Địa chỉ: Tổ 2, Khu 4, Phường Hà Lầm Hà Lầm Hạ Long Quảng Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 201830

Tên bưu cục: Hà Lầm

Điện thoại: 02033612046

Địa chỉ: Tổ 2, Khu 4, Phường Hà Lầm Hà Lầm Hạ Long Quảng Ninh

Xem chi tiết>>