MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Hà Long

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 444550

Tên bưu cục: Hà Long

Điện thoại: 0915988737

Địa chỉ: Thôn Hoàng Vân, Xã Hà Long Hà Long Hà Trung Thanh Hoá

Xem chi tiết>>