MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Hà Mãn

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 222600

Tên bưu cục: Hà Mãn

Điện thoại: 02223866406

Địa chỉ: Thôn Mãn Xá Tây, Xã Hà Mãn Hà Mãn Thuận Thành Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 222601

Tên bưu cục: Nvh Thôn Công Hà

Điện thoại: 793010

Địa chỉ: Phố Công Hà, Xã Hà Mãn Hà Mãn Thuận Thành Bắc Ninh

Xem chi tiết>>