MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Hải Anh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 428421

Tên bưu cục: Hải Anh

Điện thoại: 0912617266

Địa chỉ: Xóm 3, Xã Hải Anh Hải Anh Hải Hậu Nam Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 428420

Tên bưu cục: Hải Hùng

Điện thoại: ?02283877691

Địa chỉ: Xóm 13, Xã Hải Anh Hải Anh Hải Hậu Nam Định

Xem chi tiết>>