MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Hải Bắc

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 428370

Tên bưu cục: Hải Bắc

Điện thoại: 0943073676

Địa chỉ: Đội Số 9, Xã Hải Bắc Hải Bắc Hải Hậu Nam Định

Xem chi tiết>>