MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Hải Bối

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 138000

Tên bưu cục: Bắc Thăng Long

Điện thoại: 024.38810001

Địa chỉ: Thôn Cổ Điển, Xã Hải Bối Hải Bối Đông Anh Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 138010

Tên bưu cục: Chợ Bắc Thăng Long

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Cổ Điển, Xã Hải Bối Hải Bối Đông Anh Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 138001

Tên bưu cục: Hải Bối

Điện thoại: 0975351080

Địa chỉ: Thôn Hải Bối, Xã Hải Bối Hải Bối Đông Anh Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 138008

Tên bưu cục: Hải Bối

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Cổ Điển, Xã Hải Bối Hải Bối Đông Anh Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 138009

Tên bưu cục: Hải Bối 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Dãy nhà I, Khu tập thể công ty 234, Xã Hải Bối Hải Bối Đông Anh Hà Nội

Xem chi tiết>>