MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Hải Châu 1

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng là Mã bưu chính 55100, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng là 55100.

2. Mã bưu chính 55100 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 55100 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Hải Châu 1 Hải Châu, Đà Nẵng.

Ngoài ra, Mã bưu chính 55100 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng

Mã bưu chính Phường xã Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng có 5 số là 55100, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 551040

Tên bưu cục: Chợ Mới

Điện thoại: 582395

Địa chỉ: Sô´212, Đường Hoàng Diệu, Phường Hải Châu 1 Hải Châu 1 Hải Châu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 551060

Tên bưu cục: Đà Nẵng 1

Điện thoại: 0236.3832299

Địa chỉ: Sô´01, Đường Lê Duẩn, Phường Hải Châu 1 Hải Châu 1 Hải Châu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 551000

Tên bưu cục: Đà Nẵng 1

Điện thoại: 0236.3832299

Địa chỉ: Sô´01, Đường Lê Duẩn, Phường Hải Châu 1 Hải Châu 1 Hải Châu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 551006

Tên bưu cục: Hải Phòng

Điện thoại: 888073

Địa chỉ: Sô´97, Đường Hải Phòng, Phường Hải Châu 1 Hải Châu 1 Hải Châu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 551173

Tên bưu cục: HC11

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´38, Đường Yên Bái, Phường Hải Châu 1 Hải Châu 1 Hải Châu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 550900

Tên bưu cục: Hệ 1 Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3828547

Địa chỉ: Sô´75, Đường Trần Phú, Phường Hải Châu 1 Hải Châu 1 Hải Châu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 551050

Tên bưu cục: Hùng Vương

Điện thoại: 0236.3849038

Địa chỉ: Sô´80, Đường Hùng Vương, Phường Hải Châu 1 Hải Châu 1 Hải Châu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 551005

Tên bưu cục: Hùng Vương 2

Điện thoại: 817587

Địa chỉ: Sô´99, Đường Hùng Vương, Phường Hải Châu 1 Hải Châu 1 Hải Châu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 551030

Tên bưu cục: Lê Duẩn

Điện thoại: 891709

Địa chỉ: Sô´76, Đường Lê Duẩn, Phường Hải Châu 1 Hải Châu 1 Hải Châu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 551002

Tên bưu cục: Lê Lợi

Điện thoại: 817370

Địa chỉ: Sô´173, Đường Lê Lợi, Phường Hải Châu 1 Hải Châu 1 Hải Châu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 551001

Tên bưu cục: Nguyễn Chí Thanh

Điện thoại: 817182

Địa chỉ: Sô´64, Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Hải Châu 1 Hải Châu 1 Hải Châu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 551007

Tên bưu cục: Nguyễn Thị Minh Khai 2

Điện thoại: 817767

Địa chỉ: Sô´99, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hải Châu 1 Hải Châu 1 Hải Châu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 551003

Tên bưu cục: Quang Trung 2

Điện thoại: 889078

Địa chỉ: Sô´172, Đường Quang Trung, Phường Hải Châu 1 Hải Châu 1 Hải Châu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 551020

Tên bưu cục: Sông Hàn

Điện thoại: 0236.3849053

Địa chỉ: Sô´64, Đường Bạch Đằng, Phường Hải Châu 1 Hải Châu 1 Hải Châu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 551004

Tên bưu cục: Trần Bình Trọng

Điện thoại: 562530

Địa chỉ: Sô´33, Đường Trần Bình Trọng, Phường Hải Châu 1 Hải Châu 1 Hải Châu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 551100

Tên bưu cục: Trần Phú

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´75, Đường Trần Phú, Phường Hải Châu 1 Hải Châu 1 Hải Châu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 551180

Tên bưu cục: VP Đà Nẵng 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´01, Đường Lê Duẩn, Phường Hải Châu 1 Hải Châu 1 Hải Châu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>