MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Hải Châu 2

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Hải Châu 2, Hải Châu, Đà Nẵng là Mã bưu chính 55178, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Hải Châu 2, Hải Châu, Đà Nẵng.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Hải Châu 2, Hải Châu, Đà Nẵng là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Hải Châu 2, Hải Châu, Đà Nẵng là 55178.

2. Mã bưu chính 55178 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 55178 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Hải Châu 2 Hải Châu, Đà Nẵng.

Ngoài ra, Mã bưu chính 55178 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Hải Châu 2, Hải Châu, Đà Nẵng.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Hải Châu 2, Hải Châu, Đà Nẵng

Mã bưu chính Phường xã Hải Châu 2, Hải Châu, Đà Nẵng có 5 số là 55178, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Hải Châu 2, Hải Châu, Đà Nẵng

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Hải Châu 2, Hải Châu, Đà Nẵng, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Hải Châu 2, Hải Châu, Đà Nẵng sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 551781

Tên bưu cục: Chợ Cồn

Điện thoại: 751335

Địa chỉ: Sô´318, Đường Ông Ích Khiêm, Phường Hải Châu 2 Hải Châu 2 Hải Châu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 551780

Tên bưu cục: Ngô Gia Tự

Điện thoại: 0236.3868349

Địa chỉ: Sô´58, Đường Ngô Gia Tự, Phường Hải Châu 2 Hải Châu 2 Hải Châu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 551783

Tên bưu cục: Nguyễn Hoàng 2

Điện thoại: 866229

Địa chỉ: Tổ 40, Phường Hải Châu 2 Hải Châu 2 Hải Châu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 551830

Tên bưu cục: Nguyễn Hoàng 3

Điện thoại: 3868146

Địa chỉ: Sô´213, Đường Ông Ích Khiêm, Phường Hải Châu 2 Hải Châu 2 Hải Châu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 551782

Tên bưu cục: Triệu Nữ Vương

Điện thoại: 866686

Địa chỉ: Sô´03, Đường Triệu Nữ Vương, Phường Hải Châu 2 Hải Châu 2 Hải Châu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 551790

Tên bưu cục: TT Thương Nghiệp

Điện thoại: 0236.3689636

Địa chỉ: Đường Ông Ích Khiêm, Phường Hải Châu 2 Hải Châu 2 Hải Châu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>