MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Hải Châu

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 428650

Tên bưu cục: Hải Châu

Điện thoại: 0917069588

Địa chỉ: Thôn Phú Văn Nam, Xã Hải Châu Hải Châu Hải Hậu Nam Định

Xem chi tiết>>