MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Hải Nam

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 428310

Tên bưu cục: Hải Nam

Điện thoại: 0915427068

Địa chỉ: Thôn Hội Khê, Xã Hải Nam Hải Nam Hải Hậu Nam Định

Xem chi tiết>>