MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Hải Tân

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 172050

Tên bưu cục: Hải Tân

Điện thoại: 02203861383

Địa chỉ: Đường Yết Kiêu, Phường Hải Tân Hải Tân Hải Dương Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 172051

Tên bưu cục: Hải Tân Số 2

Điện thoại: 861986

Địa chỉ: Đường Đại lộ Lê thanh Nghị, Phường Hải Tân Hải Tân Hải Dương Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 172052

Tên bưu cục: Lê Thanh Nghị 14

Điện thoại: 862139

Địa chỉ: Đường Đại Lộ Lê Thanh Nghị, Phường Hải Tân Hải Tân Hải Dương Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 172070

Tên bưu cục: Lê Thanh Nghị 18

Điện thoại: 862141

Địa chỉ: Đường Đại Lộ Lê Thanh Nghị, Phường Hải Tân Hải Tân Hải Dương Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 172067

Tên bưu cục: Lê Thanh Nghị 29

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Đại Lộ Lê Thanh Nghị, Phường Hải Tân Hải Tân Hải Dương Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 172068

Tên bưu cục: Lương Đình Của 30

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Lương Định Của, Phường Hải Tân Hải Tân Hải Dương Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 172053

Tên bưu cục: Thạch Khôi 15

Điện thoại: 862137

Địa chỉ: Khu 9, Phường Hải Tân Hải Tân Hải Dương Hải Dương

Xem chi tiết>>