MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Hải Tây

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 428850

Tên bưu cục: Hải Tây

Điện thoại: 01693276088

Địa chỉ: Đội 12, Xã Hải Tây Hải Tây Hải Hậu Nam Định

Xem chi tiết>>