MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Hải Thanh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 428220

Tên bưu cục: Hải Thanh

Điện thoại: 0948077778

Địa chỉ: Đội Số 6, Xã Hải Thanh Hải Thanh Hải Hậu Nam Định

Xem chi tiết>>