MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Hải Thượng

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 456930

Tên bưu cục: Nghi Sơn

Điện thoại: 02373862223

Địa chỉ: Thôn Bắc Hải, Xã Hải Thượng Hải Thượng Tĩnh Gia Thanh Hoá

Xem chi tiết>>