MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Hải Tiến

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 206980

Tên bưu cục: Hải Tiến

Điện thoại: 3885083

Địa chỉ: Thôn 6, Xã Hải Tiến Hải Tiến Móng Cái Quảng Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 206981

Tên bưu cục: Hải Tiến

Điện thoại: 02033786956

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Hải Tiến Hải Tiến Móng Cái Quảng Ninh

Xem chi tiết>>