MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Hải Yến

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 456920

Tên bưu cục: Hải Yến

Điện thoại: 0902543666

Địa chỉ: Thôn Trung Hậu, Xã Hải Yến Hải Yến Tĩnh Gia Thanh Hoá

Xem chi tiết>>