MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Hán Quảng

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 223120

Tên bưu cục: Hán Quảng

Điện thoại: 873173

Địa chỉ: Thôn Hán Đà, Xã Hán Quảng Hán Quảng Quế Võ Bắc Ninh

Xem chi tiết>>