MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Hạnh Dịch

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 471176

Tên bưu cục: Hạnh Dịch

Điện thoại: 0942403927

Địa chỉ: Bản Chiềng, Xã Hạnh Dịch Hạnh Dịch Quế Phong Nghệ An

Xem chi tiết>>