MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Hiển Khánh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 424390

Tên bưu cục: Chợ Lời

Điện thoại: 0944766262

Địa chỉ: Thôn Lời, Xã Hiển Khánh Hiển Khánh Vụ Bản Nam Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 424391

Tên bưu cục: Hiển Khánh

Điện thoại: 02283980021

Địa chỉ: Thôn Thượng Đồng, Xã Hiển Khánh Hiển Khánh Vụ Bản Nam Định

Xem chi tiết>>