MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Hiền Lương

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 296690

Tên bưu cục: Hiền Lương

Điện thoại: 883004

Địa chỉ: Khu 3, Xã Hiền Lương Hiền Lương Hạ Hoà Phú Thọ

Xem chi tiết>>