MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Hiến Nam

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 160000

Tên bưu cục: Hưng Yên

Điện thoại: 0221 3862507

Địa chỉ: Sô´4, Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam Hiến Nam Hưng Yên Hưng Yên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 160900

Tên bưu cục: Hưng Yên

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´4, Đường Chùa Chuông, Phường Hiền Nam Hiến Nam Hưng Yên Hưng Yên

Xem chi tiết>>