MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Hiệp Bình Phước

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Hồ Chí Minh là Mã bưu chính 72120, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Hồ Chí Minh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Hồ Chí Minh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Hồ Chí Minh là 72120.

2. Mã bưu chính 72120 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 72120 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Hiệp Bình Phước Thủ Đức, Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 72120 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Hồ Chí Minh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Mã bưu chính Phường xã Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Hồ Chí Minh có 5 số là 72120, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Hồ Chí Minh sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 721210

Tên bưu cục: Bảy Nhạo

Điện thoại: 7271646

Địa chỉ: Sô´215/1, Đường Hiệp Bình, Phường Hiệp Bình Phước Hiệp Bình Phước Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 721208

Tên bưu cục: Bình Phước

Điện thoại: 7272050

Địa chỉ: Sô´2/31, Đường Hiệp Bình, Phường Hiệp Bình Phước Hiệp Bình Phước Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 721202

Tên bưu cục: Bình Phước 10

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´173, Đường Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước Hiệp Bình Phước Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 721209

Tên bưu cục: Bình Phước 3

Điện thoại: 7268940

Địa chỉ: Sô´45/27, Đường Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước Hiệp Bình Phước Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 721205

Tên bưu cục: Bình Phước 4

Điện thoại: 7271180

Địa chỉ: Sô´69, Hẻm 647, Đường Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước Hiệp Bình Phước Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 721253

Tên bưu cục: Bình Phước 6

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´11/24, Hẻm 962, Đường Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước Hiệp Bình Phước Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 721206

Tên bưu cục: Bình Phước 7

Điện thoại: 7270715

Địa chỉ: Sô´50, Đường Số 2, Phường Hiệp Bình Phước Hiệp Bình Phước Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 721201

Tên bưu cục: Bình Phước 8

Điện thoại: 7270185

Địa chỉ: Sô´7/44B, Đường Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước Hiệp Bình Phước Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 721207

Tên bưu cục: Bình Phước 9

Điện thoại: 7295164

Địa chỉ: Sô´100C, Đường Quốc Lộ 1a, Phường Hiệp Bình Phước Hiệp Bình Phước Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 721212

Tên bưu cục: Hiệp Bình

Điện thoại: 7268430

Địa chỉ: Sô´4/54, Hẻm 630, Đường Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước Hiệp Bình Phước Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 721200

Tên bưu cục: Hiệp Bình 2

Điện thoại: 7270644

Địa chỉ: Sô´391, Đường Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước Hiệp Bình Phước Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 721213

Tên bưu cục: Hiệp Bình 3

Điện thoại: 7267567

Địa chỉ: Sô´170/1, Đường Hiệp Bình, Phường Hiệp Bình Phước Hiệp Bình Phước Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 721214

Tên bưu cục: Hiệp Bình 4

Điện thoại: 7271051

Địa chỉ: Sô´34/1B, Hẻm 479, Đường Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước Hiệp Bình Phước Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 721215

Tên bưu cục: Hiệp Bình 5

Điện thoại: 7270020

Địa chỉ: Sô´4/79, Đường Hiệp Bình, Phường Hiệp Bình Phước Hiệp Bình Phước Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 720200

Tên bưu cục: Hiệp Bình Phước

Điện thoại: 8963090

Địa chỉ: Sô´604, Đường Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước Hiệp Bình Phước Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 721254

Tên bưu cục: Hiệp Bình Phước 10

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´ă‡2/19/16, Đường Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước Hiệp Bình Phước Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 721255

Tên bưu cục: Hiệp Bình Phước 11

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´617, Hẻm 635, Đường Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước Hiệp Bình Phước Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 721216

Tên bưu cục: Hiệp Bình Phước 2

Điện thoại: 8977018

Địa chỉ: Sô´22B, Đường Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước Hiệp Bình Phước Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 721217

Tên bưu cục: Hiệp Bình Phước 5

Điện thoại: 7271122

Địa chỉ: Sô´277, Đường Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước Hiệp Bình Phước Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 721218

Tên bưu cục: Hiệp Bình Phước 6

Điện thoại: 7270712

Địa chỉ: Sô´418, Đường Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước Hiệp Bình Phước Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>