MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Hiệp Cường

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 162410

Tên bưu cục: Hiệp Cường

Điện thoại: 811104

Địa chỉ: Thôn Trà Lâm, Xã Hiệp Cường Hiệp Cường Kim Động Hưng Yên

Xem chi tiết>>