MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Hiệp Hoà

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 415210

Tên bưu cục: Hiệp Hòa

Điện thoại: 02273.722002

Địa chỉ: Thôn An Để, Xã Hiệp Hoà Hiệp Hoà Vũ Thư Thái Bình

Xem chi tiết>>