MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Hiệp Lợi

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Hiệp Lợi, Ngã Bảy, Hậu Giang là Mã bưu chính 91296, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Hiệp Lợi, Ngã Bảy, Hậu Giang.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Hiệp Lợi, Ngã Bảy, Hậu Giang là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Hiệp Lợi, Ngã Bảy, Hậu Giang là 91296.

2. Mã bưu chính 91296 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 91296 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Hiệp Lợi Ngã Bảy, Hậu Giang.

Ngoài ra, Mã bưu chính 91296 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Hiệp Lợi, Ngã Bảy, Hậu Giang.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Hiệp Lợi, Ngã Bảy, Hậu Giang

Mã bưu chính Phường xã Hiệp Lợi, Ngã Bảy, Hậu Giang có 5 số là 91296, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Hiệp Lợi, Ngã Bảy, Hậu Giang

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Hiệp Lợi, Ngã Bảy, Hậu Giang, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Hiệp Lợi, Ngã Bảy, Hậu Giang sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 912971

Tên bưu cục: Số 8

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´493/1, Ấp Xẻo Vông B, Xã Hiệp Lợi Hiệp Lợi Ngã Bảy Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 912972

Tên bưu cục: Thùng thư số 06

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Xẻo Vông, Xã Hiệp Lợi Hiệp Lợi Ngã Bảy Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 912960

Tên bưu cục: Xẻo Vông

Điện thoại: 961299

Địa chỉ: Sô´403, Ấp Xẻo Vông B, Xã Hiệp Lợi Hiệp Lợi Ngã Bảy Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 912967

Tên bưu cục: Xẻo Vông 1

Điện thoại: 961419

Địa chỉ: Sô´274/1, Ấp Xẻo Vông A, Xã Hiệp Lợi Hiệp Lợi Ngã Bảy Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 912968

Tên bưu cục: Xẻo Vông 2

Điện thoại: 961436

Địa chỉ: Ấp Xẻo Vông C, Xã Hiệp Lợi Hiệp Lợi Ngã Bảy Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 912970

Tên bưu cục: Xẻo Vông 3

Điện thoại: 961626

Địa chỉ: Sô´424 QL1, Ấp Xẻo Vông C, Xã Hiệp Lợi Hiệp Lợi Ngã Bảy Hậu Giang

Xem chi tiết>>