MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Hiệp Phước

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai là Mã bưu chính 81592, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai là 81592.

2. Mã bưu chính 81592 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 81592 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Hiệp Phước Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Ngoài ra, Mã bưu chính 81592 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Mã bưu chính Phường xã Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai có 5 số là 81592, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 815921

Tên bưu cục: Hiệp Phước

Điện thoại: 02513549867

Địa chỉ: Ấp Iv, Xã Hiệp Phước Hiệp Phước Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815930

Tên bưu cục: Hiệp Phước 1

Điện thoại: 848111

Địa chỉ: Ấp III, Xã Hiệp Phước Hiệp Phước Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815933

Tên bưu cục: Hiệp Phước 10

Điện thoại: 549444

Địa chỉ: Ấp III, Xã Hiệp Phước Hiệp Phước Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815927

Tên bưu cục: Hiệp Phước 11

Điện thoại: 540277

Địa chỉ: Ấp IV, Xã Hiệp Phước Hiệp Phước Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815934

Tên bưu cục: Hiệp Phước 12

Điện thoại: 549436

Địa chỉ: Ấp V, Xã Hiệp Phước Hiệp Phước Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815928

Tên bưu cục: Hiệp Phước 13

Điện thoại: 849123

Địa chỉ: Ấp IV, Xã Hiệp Phước Hiệp Phước Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815935

Tên bưu cục: Hiệp Phước 14

Điện thoại: 848118

Địa chỉ: Ấp Ii, Xã Hiệp Phước Hiệp Phước Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815937

Tên bưu cục: Hiệp Phước 15

Điện thoại: 848523

Địa chỉ: Ấp Iii, Xã Hiệp Phước Hiệp Phước Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815936

Tên bưu cục: Hiệp Phước 16

Điện thoại: 540663

Địa chỉ: Ấp Iii, Xã Hiệp Phước Hiệp Phước Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815943

Tên bưu cục: Hiệp Phước 17

Điện thoại: 540886

Địa chỉ: Sô´19A, Ấp Iv, Xã Hiệp Phước Hiệp Phước Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815944

Tên bưu cục: Hiệp Phước 18

Điện thoại: 549477

Địa chỉ: Ấp Ii, Xã Hiệp Phước Hiệp Phước Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815945

Tên bưu cục: Hiệp Phước 19

Điện thoại: 848609

Địa chỉ: Ấp Iii, Xã Hiệp Phước Hiệp Phước Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815922

Tên bưu cục: Hiệp Phước 2

Điện thoại: 848333

Địa chỉ: Ấp IV, Xã Hiệp Phước Hiệp Phước Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815946

Tên bưu cục: Hiệp Phước 20

Điện thoại: 560007

Địa chỉ: Ấp Iii, Xã Hiệp Phước Hiệp Phước Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815947

Tên bưu cục: Hiệp Phước 21

Điện thoại: 540619

Địa chỉ: Ấp Iii, Xã Hiệp Phước Hiệp Phước Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815953

Tên bưu cục: Hiệp Phước 24

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp I, Xã Hiệp Phước Hiệp Phước Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815923

Tên bưu cục: Hiệp Phước 3

Điện thoại: 84867

Địa chỉ: Ấp IV, Xã Hiệp Phước Hiệp Phước Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815924

Tên bưu cục: Hiệp Phước 4

Điện thoại: 540152

Địa chỉ: Ấp IV, Xã Hiệp Phước Hiệp Phước Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815925

Tên bưu cục: Hiệp Phước 5

Điện thoại: 549261

Địa chỉ: Ấp III, Xã Hiệp Phước Hiệp Phước Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815931

Tên bưu cục: Hiệp Phước 6

Điện thoại: 848631

Địa chỉ: Ấp III, Xã Hiệp Phước Hiệp Phước Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>