MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Hiệp Thạnh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng là Mã bưu chính 67335, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng là 67335.

2. Mã bưu chính 67335 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 67335 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Hiệp Thạnh Đức Trọng, Lâm Đồng.

Ngoài ra, Mã bưu chính 67335 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng

Mã bưu chính Phường xã Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng có 5 số là 67335, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 673350

Tên bưu cục: Finom

Điện thoại: 02633657338

Địa chỉ: Thôn Quảng Hiệp, Xã Hiệp Thạnh Hiệp Thạnh Đức Trọng Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 673352

Tên bưu cục: Hiệp Thạnh

Điện thoại: 3657000

Địa chỉ: Thôn Phi Nôm, Xã Hiệp Thạnh Hiệp Thạnh Đức Trọng Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 673351

Tên bưu cục: Phú Thạnh 1

Điện thoại: 840919

Địa chỉ: Sô´1/15, Thôn Phú Thạnh, Xã Hiệp Thạnh Hiệp Thạnh Đức Trọng Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 673353

Tên bưu cục: Phú Thạnh 2

Điện thoại: 662323

Địa chỉ: Thôn Phú Thạnh, Xã Hiệp Thạnh Hiệp Thạnh Đức Trọng Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 673360

Tên bưu cục: Quảng Hiệp

Điện thoại: 658860

Địa chỉ: Thôn Quảng Hiệp, Xã Hiệp Thạnh Hiệp Thạnh Đức Trọng Lâm Đồng

Xem chi tiết>>