MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Hiệp Thành

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Hiệp Thành, Ngã Bảy, Hậu Giang là Mã bưu chính 91294, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Hiệp Thành, Ngã Bảy, Hậu Giang.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Hiệp Thành, Ngã Bảy, Hậu Giang là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Hiệp Thành, Ngã Bảy, Hậu Giang là 91294.

2. Mã bưu chính 91294 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 91294 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Hiệp Thành Ngã Bảy, Hậu Giang.

Ngoài ra, Mã bưu chính 91294 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Hiệp Thành, Ngã Bảy, Hậu Giang.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Hiệp Thành, Ngã Bảy, Hậu Giang

Mã bưu chính Phường xã Hiệp Thành, Ngã Bảy, Hậu Giang có 5 số là 91294, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Hiệp Thành, Ngã Bảy, Hậu Giang

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Hiệp Thành, Ngã Bảy, Hậu Giang, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Hiệp Thành, Ngã Bảy, Hậu Giang sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 912940

Tên bưu cục: Châu Thành A1

Điện thoại: 867944

Địa chỉ: Sô´4/557, Khu vực 1, Phường Hiệp Thành Hiệp Thành Ngã Bảy Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 912949

Tên bưu cục: Số 2

Điện thoại: 961455

Địa chỉ: Sô´8/321, Khu vực 4, Phường Hiệp Thành Hiệp Thành Ngã Bảy Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 912950

Tên bưu cục: Số 4

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´21, Khu vực 2, Phường Hiệp Thành Hiệp Thành Ngã Bảy Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 912951

Tên bưu cục: Số 6

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu vực 4, Phường Hiệp Thành Hiệp Thành Ngã Bảy Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 912952

Tên bưu cục: Thùng thư số 05

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu vực 1, Phường Hiệp Thành Hiệp Thành Ngã Bảy Hậu Giang

Xem chi tiết>>