MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Hoà An

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Hoà An, Giồng Riềng, Kiên Giang là Mã bưu chính 92383, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Hoà An, Giồng Riềng, Kiên Giang.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Hoà An, Giồng Riềng, Kiên Giang là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Hoà An, Giồng Riềng, Kiên Giang là 92383.

2. Mã bưu chính 92383 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 92383 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Hoà An Giồng Riềng, Kiên Giang.

Ngoài ra, Mã bưu chính 92383 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Hoà An, Giồng Riềng, Kiên Giang.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Hoà An, Giồng Riềng, Kiên Giang

Mã bưu chính Phường xã Hoà An, Giồng Riềng, Kiên Giang có 5 số là 92383, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Hoà An, Giồng Riềng, Kiên Giang

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Hoà An, Giồng Riềng, Kiên Giang, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Hoà An, Giồng Riềng, Kiên Giang sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 923831

Tên bưu cục: Hoà An

Điện thoại: 823042

Địa chỉ: Ấp Cây Huệ, Xã Hoà An Hoà An Giồng Riềng Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 923830

Tên bưu cục: Hòa An

Điện thoại: 02973823001

Địa chỉ: Ấp Cây Huệ, Xã Hoà An Hoà An Giồng Riềng Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 923837

Tên bưu cục: Hòa An 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´03, Ấp Cây Huệ, Xã Hoà An Hoà An Giồng Riềng Kiên Giang

Xem chi tiết>>