MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Hoà Bình

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Hoà Bình, Hoà Bình, Bạc Liêu là Mã bưu chính 96320, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Hoà Bình, Hoà Bình, Bạc Liêu.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Hoà Bình, Hoà Bình, Bạc Liêu là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Hoà Bình, Hoà Bình, Bạc Liêu là 96320.

2. Mã bưu chính 96320 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 96320 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Hoà Bình Hoà Bình, Bạc Liêu.

Ngoài ra, Mã bưu chính 96320 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Hoà Bình, Hoà Bình, Bạc Liêu.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Hoà Bình, Hoà Bình, Bạc Liêu

Mã bưu chính Phường xã Hoà Bình, Hoà Bình, Bạc Liêu có 5 số là 96320, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Hoà Bình, Hoà Bình, Bạc Liêu

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Hoà Bình, Hoà Bình, Bạc Liêu, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Hoà Bình, Hoà Bình, Bạc Liêu sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 963204

Tên bưu cục: Cái Tràm B

Điện thoại: 882149

Địa chỉ: Ấp Cái Tràm B - Khóm 1, Thị Trấn Hoà Bình Hoà Bình Hoà Bình Bạc Liêu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 963207

Tên bưu cục: Chợ Hòa Bình

Điện thoại: 882148

Địa chỉ: Ấp Thị Trấn A - Khu 2, Thị Trấn Hoà Bình Hoà Bình Hoà Bình Bạc Liêu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 963209

Tên bưu cục: Chùa Phật

Điện thoại: 882353

Địa chỉ: Ấp Chùa Phật - Khóm 2, Thị Trấn Hoà Bình Hoà Bình Hoà Bình Bạc Liêu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 963237

Tên bưu cục: Đan Anh

Điện thoại: 882399

Địa chỉ: Ấp Láng Giài, Thị Trấn Hoà Bình Hoà Bình Hoà Bình Bạc Liêu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 963210

Tên bưu cục: Đào

Điện thoại: 882198

Địa chỉ: Ấp Láng Giài, Thị Trấn Hoà Bình Hoà Bình Hoà Bình Bạc Liêu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 963238

Tên bưu cục: Hàng Bần

Điện thoại: 882398

Địa chỉ: Ấp Thị Trấn B, Thị Trấn Hoà Bình Hoà Bình Hoà Bình Bạc Liêu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 963240

Tên bưu cục: Hòa Bình

Điện thoại: 02913.883110

Địa chỉ: Ấp Thị Trấn A - Khu 1, Thị Trấn Hoà Bình Hoà Bình Hoà Bình Bạc Liêu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 963250

Tên bưu cục: Hòa Bình

Điện thoại: 02913.883110

Địa chỉ: Ấp Thị Trấn A - Khu 1, Thị Trấn Hoà Bình Hoà Bình Hoà Bình Bạc Liêu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 963200

Tên bưu cục: Hòa Bình

Điện thoại: 02913.883110

Địa chỉ: Ấp Thị Trấn A - Khu 1, Thị Trấn Hoà Bình Hoà Bình Hoà Bình Bạc Liêu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 963206

Tên bưu cục: Hoa Hồng

Điện thoại: 882270

Địa chỉ: Ấp Thị Trấn A - Khu 1, Thị Trấn Hoà Bình Hoà Bình Hoà Bình Bạc Liêu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 963208

Tên bưu cục: Kim Thanh

Điện thoại: 882315

Địa chỉ: Ấp Thị Trấn A - Khu 1, Thị Trấn Hoà Bình Hoà Bình Hoà Bình Bạc Liêu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 963205

Tên bưu cục: Kim Yến

Điện thoại: 882199

Địa chỉ: Ấp Thị Trấn B - Khu 1, Thị Trấn Hoà Bình Hoà Bình Hoà Bình Bạc Liêu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 963202

Tên bưu cục: Láng Giài

Điện thoại: 882120

Địa chỉ: Ấp Cái Tràm B - Khóm 2, Thị Trấn Hoà Bình Hoà Bình Hoà Bình Bạc Liêu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 963201

Tên bưu cục: Thị Trấn A

Điện thoại: 882090

Địa chỉ: Ấp Thị Trấn A - Khu 1, Thị Trấn Hoà Bình Hoà Bình Hoà Bình Bạc Liêu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 963203

Tên bưu cục: Tú Ngọc

Điện thoại: 882147

Địa chỉ: Ấp Thị Trấn A - Khu 1, Thị Trấn Hoà Bình Hoà Bình Hoà Bình Bạc Liêu

Xem chi tiết>>