MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Hòa Cường Bắc

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng là Mã bưu chính 55300, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng là 55300.

2. Mã bưu chính 55300 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 55300 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Hòa Cường Bắc Hải Châu, Đà Nẵng.

Ngoài ra, Mã bưu chính 55300 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng

Mã bưu chính Phường xã Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng có 5 số là 55300, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 553048

Tên bưu cục: Chợ Nguyễn Tri Phương

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´Ki ốt số 3, Đường Lương Nhữ Hộc, Phường Hòa Cường Bắc Hòa Cường Bắc Hải Châu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 553053

Tên bưu cục: HC12

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´346, Đường 2/9, Phường Hòa Cường Bắc Hòa Cường Bắc Hải Châu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 553054

Tên bưu cục: HC6

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´71, Đường Tiểu La, Phường Hòa Cường Bắc Hòa Cường Bắc Hải Châu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 553055

Tên bưu cục: HC7

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´86, Đường Phan Đăng Lưu, Phường Hòa Cường Bắc Hòa Cường Bắc Hải Châu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 553056

Tên bưu cục: HC9

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´386, Đường Núi Thành, Phường Hòa Cường Bắc Hòa Cường Bắc Hải Châu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 553000

Tên bưu cục: Hòa Cường

Điện thoại: 0236.3620085

Địa chỉ: Sô´305, Đường Núi Thành, Phường Hòa Cường Bắc Hòa Cường Bắc Hải Châu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 553002

Tên bưu cục: Nam Sơn

Điện thoại: 641583

Địa chỉ: Đường Phan Đăng Lưu, Phường Hòa Cường Bắc Hòa Cường Bắc Hải Châu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 553003

Tên bưu cục: Núi Thành 3

Điện thoại: 641939

Địa chỉ: Sô´386, Đường Núi Thành, Phường Hòa Cường Bắc Hòa Cường Bắc Hải Châu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 552458

Tên bưu cục: Phan Đăng Lưu

Điện thoại: 3621440

Địa chỉ: Đường Phan Đăng Lưu, Phường Hòa Cường Bắc Hòa Cường Bắc Hải Châu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 553004

Tên bưu cục: Tiểu La

Điện thoại: 641085

Địa chỉ: Sô´193, Đường Núi Thành, Phường Hòa Cường Bắc Hòa Cường Bắc Hải Châu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 553001

Tên bưu cục: Tiểu La 2

Điện thoại: 641900

Địa chỉ: Sô´71, Đường Tiểu La, Phường Hòa Cường Bắc Hòa Cường Bắc Hải Châu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>