MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Hoà Cường Nam

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng là Mã bưu chính 55245, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng là 55245.

2. Mã bưu chính 55245 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 55245 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Hoà Cường Nam Hải Châu, Đà Nẵng.

Ngoài ra, Mã bưu chính 55245 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng

Mã bưu chính Phường xã Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng có 5 số là 55245, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 552455

Tên bưu cục: Chợ Hoà Cường

Điện thoại: 644459

Địa chỉ: Đường Núi Thành, Phường Hoà Cường Nam Hoà Cường Nam Hải Châu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 552527

Tên bưu cục: HC1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´672, Đường Núi Thành, Phường Hoà Cường Nam Hoà Cường Nam Hải Châu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 552459

Tên bưu cục: Hoà Cường Nam

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´Lô236-C9, Lô 239-C9, Khu dân cư Khuê Trung, Phường Hoà Cường Nam Hoà Cường Nam Hải Châu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 552530

Tên bưu cục: Hòa Cường Nam

Điện thoại: 0236.3737555

Địa chỉ: Sô´50, Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hoà Cường Nam Hoà Cường Nam Hải Châu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 552596

Tên bưu cục: Núi Thành

Điện thoại: 641034

Địa chỉ: Sô´428, Đường Núi Thành, Phường Hoà Cường Nam Hoà Cường Nam Hải Châu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 552597

Tên bưu cục: Núi Thành 4

Điện thoại: 643384

Địa chỉ: Sô´531, Đường Núi Thành, Phường Hoà Cường Nam Hoà Cường Nam Hải Châu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 552453

Tên bưu cục: Tuyên Sơn

Điện thoại: 642023

Địa chỉ: Tổ 32, Khối Tuyên Sơn 2, Phường Hoà Cường Nam Hoà Cường Nam Hải Châu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 552456

Tên bưu cục: Tuyên Sơn 2

Điện thoại: 644824

Địa chỉ: Đường 2/9, Phường Hoà Cường Nam Hoà Cường Nam Hải Châu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 552452

Tên bưu cục: Tuyên Sơn 3

Điện thoại: 611213

Địa chỉ: Lô 21-D, Khu dân cư Tuyên Sơn, Phường Hoà Cường Nam Hoà Cường Nam Hải Châu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 552457

Tên bưu cục: Tuyên Sơn 4

Điện thoại:

Địa chỉ: Tổ 30, Khối Tuyên Sơn, Phường Hoà Cường Nam Hoà Cường Nam Hải Châu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>