MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Hoà Hiệp Nam

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Hoà Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng là Mã bưu chính 55603, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Hoà Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Hoà Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Hoà Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng là 55603.

2. Mã bưu chính 55603 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 55603 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Hoà Hiệp Nam Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Ngoài ra, Mã bưu chính 55603 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Hoà Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Hoà Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Mã bưu chính Phường xã Hoà Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng có 5 số là 55603, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Hoà Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Hoà Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Hoà Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 556040

Tên bưu cục: Hòa Hiệp

Điện thoại: 841111

Địa chỉ: Sô´816, Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Hoà Hiệp Nam Hoà Hiệp Nam Liên Chiểu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 556098

Tên bưu cục: Hòa Hiệp

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´816, Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Hoà Hiệp Nam Hoà Hiệp Nam Liên Chiểu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 556114

Tên bưu cục: LC10

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´367, Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Hoà Hiệp Nam Hoà Hiệp Nam Liên Chiểu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 556115

Tên bưu cục: LC5

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´816, Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Hoà Hiệp Nam Hoà Hiệp Nam Liên Chiểu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 556034

Tên bưu cục: Nguyễn Lương Bằng

Điện thoại: 773224

Địa chỉ: Sô´737, Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Hoà Hiệp Nam Hoà Hiệp Nam Liên Chiểu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 556036

Tên bưu cục: Nguyễn Lương Bằng 3

Điện thoại: 773663

Địa chỉ: Sô´831, Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Hoà Hiệp Nam Hoà Hiệp Nam Liên Chiểu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 556031

Tên bưu cục: Nguyễn Lương Bằng 5

Điện thoại: 774464

Địa chỉ: Sô´858, Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Hoà Hiệp Nam Hoà Hiệp Nam Liên Chiểu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 556030

Tên bưu cục: Quang Thành

Điện thoại: 842644

Địa chỉ: Sô´306, Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Hoà Hiệp Nam Hoà Hiệp Nam Liên Chiểu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 556060

Tên bưu cục: Xuân Thiều

Điện thoại: 772441

Địa chỉ: Sô´524, Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Hoà Hiệp Nam Hoà Hiệp Nam Liên Chiểu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>