MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Hoà Khánh Bắc

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng là Mã bưu chính 55570, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng là 55570.

2. Mã bưu chính 55570 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 55570 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Hoà Khánh Bắc Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Ngoài ra, Mã bưu chính 55570 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Mã bưu chính Phường xã Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng có 5 số là 55570, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 555750

Tên bưu cục: Bách Khoa

Điện thoại: 732654

Địa chỉ: Sô´51, Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Hoà Khánh Bắc Hoà Khánh Bắc Liên Chiểu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 555711

Tên bưu cục: Chợ Hòa Khánh

Điện thoại: 733692

Địa chỉ: Sô´Tổ 49, Đường Âu Cơ, Phường Hoà Khánh Bắc Hoà Khánh Bắc Liên Chiểu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 555700

Tên bưu cục: Đà Nẵng 2

Điện thoại: 0236.3730705

Địa chỉ: Sô´138, Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Hoà Khánh Bắc Hoà Khánh Bắc Liên Chiểu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 555840

Tên bưu cục: Đà Nẵng 2

Điện thoại: 0236.3730113

Địa chỉ: Sô´138, Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Hoà Khánh Bắc Hoà Khánh Bắc Liên Chiểu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 555730

Tên bưu cục: Đà Nẵng 2

Điện thoại: 0236.3730705

Địa chỉ: Sô´138, Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Hoà Khánh Bắc Hoà Khánh Bắc Liên Chiểu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 555715

Tên bưu cục: Đa Phước 1

Điện thoại: 648587

Địa chỉ: Sô´Tổ 101, Đường Âu Cơ, Phường Hoà Khánh Bắc Hoà Khánh Bắc Liên Chiểu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 555718

Tên bưu cục: Đa Phước 2

Điện thoại: 736105

Địa chỉ: Sô´Tổ 94, Đường Âu Cơ, Phường Hoà Khánh Bắc Hoà Khánh Bắc Liên Chiểu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 555721

Tên bưu cục: Đa Phước 3

Điện thoại: 734346

Địa chỉ: Sô´Tổ 87, Tổ 49, Khối Quang Thành 3, Phường Hoà Khánh Bắc Hoà Khánh Bắc Liên Chiểu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 555703

Tên bưu cục: Đa Phước 4

Điện thoại: 738065

Địa chỉ: Sô´85, Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Hoà Khánh Bắc Hoà Khánh Bắc Liên Chiểu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 556221

Tên bưu cục: Đa Phước 5

Điện thoại: 732980

Địa chỉ: Tổ 51, Khối Đa Phước 1, Phường Hoà Khánh Bắc Hoà Khánh Bắc Liên Chiểu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 555706

Tên bưu cục: Hòa Khánh

Điện thoại: 731158

Địa chỉ: Sô´912, Đường Tôn Đức Thắng, Phường Hoà Khánh Bắc Hoà Khánh Bắc Liên Chiểu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 555707

Tên bưu cục: Hòa Khánh 2

Điện thoại: 730267

Địa chỉ: Sô´62, Đường Ngô Sĩ Liên, Phường Hoà Khánh Bắc Hoà Khánh Bắc Liên Chiểu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 555701

Tên bưu cục: Hoà Khánh 4

Điện thoại: 736505

Địa chỉ: Sô´24, Đường Ngô Sĩ Liên, Phường Hoà Khánh Bắc Hoà Khánh Bắc Liên Chiểu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 555720

Tên bưu cục: KCN Hòa Khánh

Điện thoại: 731183

Địa chỉ: Khu công nghiệp Hòa Khánh, Phường Hoà Khánh Bắc Hoà Khánh Bắc Liên Chiểu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 555850

Tên bưu cục: KCN Hòa Khánh

Điện thoại: 0236.3792345

Địa chỉ: Khu công nghiệp Hòa Khánh, Phường Hoà Khánh Bắc Hoà Khánh Bắc Liên Chiểu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 555716

Tên bưu cục: KTX Bách Khoa

Điện thoại: 3736998

Địa chỉ: Sô´60, Đường Ngô Sĩ Liên, Phường Hoà Khánh Bắc Hoà Khánh Bắc Liên Chiểu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 555713

Tên bưu cục: KTX Kế hoạch

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´143, Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Hoà Khánh Bắc Hoà Khánh Bắc Liên Chiểu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 555824

Tên bưu cục: LC1

Điện thoại:

Địa chỉ: Tổ 65, Khối Bách Khoa, Phường Hoà Khánh Bắc Hoà Khánh Bắc Liên Chiểu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 555825

Tên bưu cục: LC11

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´1, Đường Phan Văn Định, Phường Hoà Khánh Bắc Hoà Khánh Bắc Liên Chiểu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 555826

Tên bưu cục: LC12

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu công nghiệp Hòa Khánh, Phường Hoà Khánh Bắc Hoà Khánh Bắc Liên Chiểu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>