MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Hoà Khánh Nam

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng là Mã bưu chính 55622, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng là 55622.

2. Mã bưu chính 55622 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 55622 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Hoà Khánh Nam Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Ngoài ra, Mã bưu chính 55622 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Mã bưu chính Phường xã Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng có 5 số là 55622, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 556220

Tên bưu cục: Chơn Tâm

Điện thoại: 0511-3841436

Địa chỉ: Sô´457, Đường Tôn Đức Thắng, Phường Hoà Khánh Nam Hoà Khánh Nam Liên Chiểu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 556230

Tên bưu cục: Chơn Tâm 2

Điện thoại: 736490

Địa chỉ: Sô´520, Đường Tôn Đức Thắng, Phường Hoà Khánh Nam Hoà Khánh Nam Liên Chiểu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 556364

Tên bưu cục: Chơn Tâm 3

Điện thoại: 3731467

Địa chỉ: Tổ 21, Khu phố Chơn Tâm 1, Phường Hoà Khánh Nam Hoà Khánh Nam Liên Chiểu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 556231

Tên bưu cục: Hòa Khánh 3

Điện thoại: 736055

Địa chỉ: Sô´655, Đường Tôn Đức Thắng, Phường Hoà Khánh Nam Hoà Khánh Nam Liên Chiểu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 556229

Tên bưu cục: Hoàng Văn Thái

Điện thoại: 734375

Địa chỉ: Tổ 15, Khu phố Đà Sơn, Phường Hoà Khánh Nam Hoà Khánh Nam Liên Chiểu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 556360

Tên bưu cục: Hoàng Văn Thái 3

Điện thoại: 737200

Địa chỉ: Tổ 10, Khu phố Đà Sơn, Phường Hoà Khánh Nam Hoà Khánh Nam Liên Chiểu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 556363

Tên bưu cục: KTX Đại Học Sư Phạm

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´459, Đường Tôn Đức Thắng, Phường Hoà Khánh Nam Hoà Khánh Nam Liên Chiểu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 556397

Tên bưu cục: LC6

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Nguyễn Sinh Sắc, Phường Hoà Khánh Nam Hoà Khánh Nam Liên Chiểu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 556224

Tên bưu cục: Nam Cao

Điện thoại: 734815

Địa chỉ: Sô´53, Đường Nam Cao, Phường Hoà Khánh Nam Hoà Khánh Nam Liên Chiểu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 556232

Tên bưu cục: Ngô Thì Nhậm 2

Điện thoại: 766146

Địa chỉ: Sô´76, Đường Ngô Thì Nhậm, Phường Hoà Khánh Nam Hoà Khánh Nam Liên Chiểu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 556225

Tên bưu cục: Nguyễn Khuyến

Điện thoại: 764127

Địa chỉ: Đường Nguyễn Khuyến, Phường Hoà Khánh Nam Hoà Khánh Nam Liên Chiểu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 556226

Tên bưu cục: Phạm Như Xương

Điện thoại: 734414

Địa chỉ: Sô´08, Đường Phạm Như Xương, Phường Hoà Khánh Nam Hoà Khánh Nam Liên Chiểu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 556227

Tên bưu cục: Phạm Như Xương 2

Điện thoại: 736471

Địa chỉ: Sô´67, Đường Phạm Như Xương, Phường Hoà Khánh Nam Hoà Khánh Nam Liên Chiểu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 556228

Tên bưu cục: Phạm Như Xương 3

Điện thoại: 736856

Địa chỉ: Sô´125, Đường Phạm Như Xương, Phường Hoà Khánh Nam Hoà Khánh Nam Liên Chiểu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 556222

Tên bưu cục: Tôn Đức Thắng 3

Điện thoại: 734230

Địa chỉ: Sô´774, Đường Tôn Đức Thắng, Phường Hoà Khánh Nam Hoà Khánh Nam Liên Chiểu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>