MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Hoa Lư

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 412480

Tên bưu cục: Hoa Lư

Điện thoại: 0917923173

Địa chỉ: Thôn Kim Bôi, Xã Hoa Lư Hoa Lư Đông Hưng Thái Bình

Xem chi tiết>>