MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Hoà Minh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Hoà Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng là Mã bưu chính 55594, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Hoà Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Hoà Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Hoà Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng là 55594.

2. Mã bưu chính 55594 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 55594 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Hoà Minh Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Ngoài ra, Mã bưu chính 55594 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Hoà Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Hoà Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Mã bưu chính Phường xã Hoà Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng có 5 số là 55594, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Hoà Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Hoà Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Hoà Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 555940

Tên bưu cục: Hòa Minh

Điện thoại: 842511

Địa chỉ: Sô´28, Đường Nguyễn Huy Tưởng, Phường Hoà Minh Hoà Minh Liên Chiểu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 555950

Tên bưu cục: Hòa Mỹ

Điện thoại: 0236.3764066

Địa chỉ: Sô´390, Đường Tôn Đức Thắng, Phường Hoà Minh Hoà Minh Liên Chiểu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 555948

Tên bưu cục: Hoàng Văn Thái 2

Điện thoại: 764841

Địa chỉ: Sô´47, Đường Hoàng Văn Thái, Phường Hoà Minh Hoà Minh Liên Chiểu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 558031

Tên bưu cục: LC13

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´281, Đường Tôn Đức Thắng, Phường Hoà Minh Hoà Minh Liên Chiểu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 558028

Tên bưu cục: LC2

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Thích Quảng Đức, Phường Hoà Minh Hoà Minh Liên Chiểu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 558029

Tên bưu cục: LC7

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Kênh Dương Vương, Phường Hoà Minh Hoà Minh Liên Chiểu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 558030

Tên bưu cục: LC9

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Hoà Minh Hoà Minh Liên Chiểu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 555943

Tên bưu cục: Nguyễn Huy Tưởng

Điện thoại: 767072

Địa chỉ: Sô´135, Đường Nguyễn Huy Tưởng, Phường Hoà Minh Hoà Minh Liên Chiểu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 555942

Tên bưu cục: Nguyễn Khuyến 2

Điện thoại: 766151

Địa chỉ: Sô´69, Đường Nguyễn Khuyến, Phường Hoà Minh Hoà Minh Liên Chiểu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 556012

Tên bưu cục: Phú Hải

Điện thoại: 757201

Địa chỉ: Lô 45 A2, Khu chung cư Thanh Lộc Đán, Phường Hoà Minh Hoà Minh Liên Chiểu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 556013

Tên bưu cục: Phú Lôc 4

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´Lô 21-B6, Lô 45 A2, Khu chung cư Thanh Lộc Đán, Phường Hoà Minh Hoà Minh Liên Chiểu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 555947

Tên bưu cục: Tô Hiệu

Điện thoại: 764708

Địa chỉ: Sô´121, Đường Tô Hiệu, Phường Hoà Minh Hoà Minh Liên Chiểu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 555946

Tên bưu cục: Tôn Đức Thắng 2

Điện thoại: 764300

Địa chỉ: Sô´181, Đường Tôn Đức Thắng, Phường Hoà Minh Hoà Minh Liên Chiểu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 556223

Tên bưu cục: Tôn Đức Thắng 4

Điện thoại: 736468

Địa chỉ: Sô´03, Đường Hoàng Văn Thái, Phường Hoà Minh Hoà Minh Liên Chiểu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 555941

Tên bưu cục: Tôn Đưc Thắng 6

Điện thoại: 764980

Địa chỉ: Sô´74, Đường Tôn Đức Thắng, Phường Hoà Minh Hoà Minh Liên Chiểu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 555944

Tên bưu cục: Tôn Đức Thắng 7

Điện thoại: 767308

Địa chỉ: Sô´74, Đường Tôn Đức Thắng, Phường Hoà Minh Hoà Minh Liên Chiểu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>